Grupa Teatralna Dokąd

Polska

Teatr
Edycja

Grupa Teatralna Dokąd powstała w 1988 roku przy WDK w Płocku z inicjatywy Renaty Mosiołek. Zespół tworzył spektakle w oparciu o różnorodny materiał literacki i tradycje teatralne (teatr ruchu, plastyczny, poezji, a także happening). Istotą poszukiwań grupy było kształtowanie świadomości, pobudzanie kreacyjności i intelektu. Zespół wielokrotnie prezentował swoje osiągnięcia  w dziedzinie teatru podczas znaczących festiwali, jak np. FETA w Gdańsku czy Malta w Poznaniu w 1998 roku (na dziesięciolecie istnienia zespołu).

Wydarzenia
Nurt Malta OFF
Miejsce Stary Rynek
Kategoria Teatr