Katarzyna Skrzypińska

Polska

Spotkania
Edycja

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku psychologii (1994); doktor habilitowany (2018); autorka koncepcji Potrójnej Natury Duchowości (PND) obrazującej genezę, strukturę i mechanizmy funkcjonowania duchowej sfery człowieka. Członek Zarządu International Association for the Psychology of Religion (IAPR) oraz Polskiego Towarzystwa Psychologii Religii i Duchowości (PTPRiD), którego jest inicjatorką i założycielką (2012). Współpracuje z wieloma autorytetami w dziedzinie psychologii religii: prof. Ralphem Hoodem, prof. Davidem Wulffem, prof. Heinzem Streibem, prof. Kevinem Laddem, prof. Gerardem Saucierem, prof. Ralphem Piedmontem, prof. Haliną Grzymała–Moszczyńską. Członek American Psychological Association Division 36, Society for the Scientific Study of Religion.

Wydarzenia
Data 17.06.2018
Nurt Forum
Miejsce Plac Wolności
Kategoria Spotkania