Krzysztof Urban

Polska

Działania performatywne
Edycja

Krzysztof Urban ukończył studia na Wydziale Rzeźby poznańskiej ASP. Od 2008 roku jest zatrudniony w swojej Alma Mater jako laborant w Pracowni Zjawisk Teatralnych. Swoje interdyscyplinarne zainteresowania przejawiał już podczas studiów, gdy wraz z Piotrem Barłogiem zrealizowali akcję uliczną Odsłonięcie tablicy pamiątkowej, która rozegrała się na Starym Rynku w Poznaniu. Działanie per formatywne było prezentowane także podczas Malty w 2005 roku. Krzysztof Urban do dziś współpracuje z licznymi teatrami, zajmując się projektowaniem scenografii.

Wydarzenia