Movements Factory

Polska

Teatr, Działania performatywne, Taniec
Edycja

MOVEMENTS FACTORY zostało powołane w 2008 roku w Poznaniu z inicjatywy Iwony Pasińskiej oraz Marcina Maćkiewicza. Powstało z fascynacji, uwielbienia i pokory wobec ruchu, poprzez który grupa chce badać, doświadczać i ujmować „realizm współczesności”. Movements Factory dystansuje się od zjawisk socjokulturowych i jednocześnie rozwija własny język wypowiedzi teatralnej, w którym najważniejszym środkiem i narzędziem jest minimalizm.

Autorką koncepcji i choreografii wszystkich spektakli zespołu jest Iwona Pasińska, choreograf, teatrolog i dramaturg ruchu, przez 11 lat pierwsza solistka Polskiego Teatru Tańca. Jako choreograf realizowała spektakle w Atelier Polskiego Teatru Tańca. Współpracuje z wieloma teatrami w Polsce, m.in. Teatrem Wielkim w Poznaniu, Operą Novą w Bydgoszczy, Teatrem Powszechnym w Warszawie, Teatrem Ochoty w Warszawie, Teatrem Polskim w Poznaniu, Teatrem Polskim we Wrocławiu oraz Teatrem Wybrzeże w Gdańsku. W projektach tworzonych z Movements Factory Iwona Pasińska wkracza w nowe obszary artystycznych poszukiwań z pogranicza tańca współczesnego, performansu, muzyki i działań edukacyjnych.

Wydarzenia
Data 03.07.2013
Miejsce Plac Wolności
Kategoria Teatr, Taniec