Natalia Weremczuk

Polska

Spotkania
Edycja

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu, radczyni prawna, dyrektorka Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu od 2020 r. Wcześniej przez dziesięć lat zastępczyni dyrektora, zajmująca się analizą i wyznaczaniem standardów prawnych przy tworzeniu dokumentów planistycznych.

Jako pełnomocniczka Prezydenta i Rady Miasta reprezentuje Miasto Poznań przed sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Członkini Towarzystwa Urbanistów Polskich. Autorka publikacji i ekspertyz z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wykładowczyni akademicka na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.

Wydarzenia