Ryszard Krynicki

Polska

Muzyka, Spotkania
Edycja

Ryszard Krynicki (ur. 1943) jest wymieniany obok Adama Zagajewskiego, Stanisława Barańczaka, Ewy Lipskiej, wśród czołowych poetów pokolenia 1968 (zwanego Nową Falą). W latach 70. i 80. był działaczem opozycji antykomunistycznej, inwigilowanym przez SB. Podpisał m.in. „List 59”, czyli sprzeciw wobec zmian w Konstytucji PRL, za co został ukarany zakazem druku w latach 1976–1980. Był też współpracownikiem Komitetu Obrony Robotników. 

Poeta obecnie mieszka w Krakowie, jednak większość życia spędził w Poznaniu. Studiował filologię polską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, debiutował w 1964 r. w poznańskim klubie Od Nowa. Był współredaktorem konspiracyjnego pisma „Obserwator Wielkopolski”. Publikował również w innym opozycyjnym piśmie, „Solidarność Wielkopolski”. W 2018 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Poznania.

Ryszard Krynicki jest również tłumaczem (przekłada głównie poezję języka niemieckiego, m.in. Paula Celana, Gottfrieda Benna, Bertolta Brechta, Reinera Kunze) oraz wydawcą (w 1988 r. współzałożył wydawnictwo a5 publikujące przede wszystkim współczesną poezję). Jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in. Nagrody Fundacji im. Kościelskich, Nagrody Polskiego PEN Clubu, Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta, został odznaczony srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Wydarzenia
Data 25.06.2021
Nurt Forum
Kategoria Spotkania