Ondadurto Teatro

Włochy

Teatr
Edycja

Zespół specjalizuje się w widowiskach w przestrzeniach alternatywnych, choć występuje także w tradycyjnych budynkach teatrów instytucjonalnych. Ondadurto Teatro jest jedną z najbardziej znanych włoskich grup teatru ulicznego - prezentującą swoje projekty w klasztorach, na nabrzeżach rzek i w miejskich plenerach.

Artyści łączą różne teatralne gatunki i konwencje estetyczne – taniec, teatr gestu, akrobacje - stają się one kluczowymi narzędziami kreacji artystycznej. Również sceniczna rzeczywistość jest mieszanką różnych materiałów i rozwiązań.

Twórcy inspirują się tradycją i przetwarzają ją – na przykład łącząc nawiązania do baroku ze współczesnym językiem teatralnym, czerpiącym między innymi bezpośrednio z filmu.

Wydarzenia
Data 01.07.2010
Miejsce Plac Wolności
Kategoria Teatr