Paweł Sztarbowski

Polska

Spotkania
Edycja

Paweł Sztarbowski jest publicystą teatralnym, współpracuje z Notatnikiem Teatralnym i dziennikiem Metro. Pisze doktorat w Instytucie Sztuki PAN, pracuje w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

Wydarzenia