Piersandra Di Matteo

Włochy

Spotkania
Edycja

Teoretyczka sztuk performatywnych i niezależna kuratorka, od 2008 roku współpracująca jako dramaturg z Romeo Castelluccim. Jako pracownik naukowy Katedry Sztuk oraz Mediów Wizualnych i Performatywnych na Uniwersytecie w Bolonii, ma szerokie zainteresowania badawcze: od teatru współczesnego po eksperymentalne formuły performatywne, od lingwistyki po współczesną filozofię kontynentalną, koncentrując się obecnie na lingwistyce, etyce i polityce głosu.

Współpracowała z wieloma artystami europejskimi jako konsultantka teoretyczna i redaktorka projektów z zakresu pisania performatywnego. Wiele prac i esejów autorstwa Piersandry Di Matteo opublikowano w zagranicznych czasopismach, pracach i projektach multimedialnych.

Wydarzenia