Teatr Kwadrat

Polska

Teatr
Edycja

Powstał w 1994 roku przy klubie Kwadrat Leszczyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Autorem scenariuszy i reżyserem przedstawień był Janusz Dodot (dawniej lider Teatru 112). Zespół miał w swoim repertuarze zarówno przedstawienia autorskie jak i inscenizacje tekstów (m.in. Zbigniewa Herberta i Rolanda Topora). Wystąpił na Malcie Off w 1999 roku ze spektaklem "I znowu... szczęście zagości w naszym domu".

Wydarzenia