Towarzystwo Prze-twórcze

Polska

Działania performatywne
Edycja

Zostało założone w roku 2004 przez Renatę Piotrowską, warszawską choreografkę, performerkę, niezależną artystkę. W ramach współpracy gromadziło zawodowych i niezależnych artystów wielu dziedzin z Polski i z zagranicy – choreografów, performerów, aktorów, plastyków i muzyków.

Towarzystwo organizowało różnego rodzaju wydarzenia artystyczne, takie jak happeningi, performance i spektakle. Najistotniejsza dla przedsięwzięć była procesualność, podkreślająca ich każdorazową wyjątkowość, co najbardziej bezpośredni wyraz znalazło w cyklu projektów pod szyldem Unknown zaprezentowanych na Malcie w 2009 roku.

Wydarzenia