Waldemar Raźniak

Polska

Teatr, Muzyka
Edycja

Urodzony w 1982 roku polski aktor, reżyser teatralny i pedagog. Doktor habilitowany sztuk teatralnych, profesor nadzwyczajny Akademii Teatralnej w Warszawie, gdzie zajmował stanowiska prodziekana i dziekana Wydziału Aktorskiego, a także prorektora. Wykładał również na Wydziale Teatru Tańca w krakowskiej PWST. W 2020 roku został dyrektorem Narodowego Starego Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Na Malcie w 2008 roku zaprezentowano "Solaris Electronic Opera", której Waldemar Raźniak był librecistą i reżyserem.

Wydarzenia