Zbigniew Kozub

Polska

Muzyka
Edycja

Polski kompozytor, organista i pedagog urodzony w 1960 roku w Szczecinie. Ukończył studia na Akademii Muzycznej w Poznaniu, a w 2015 roku zdobył tytuł profesora sztuk muzycznych. Laureat wielu konkursów kompozytorskich i autor licznych utworów.

Były to zarówno dzieła chóralne, wokalno-instrumentalne, symfoniczne, kameralne, solowe, jak i muzyka filmowa, teatralna czy radiowa. Od początku lat 90. XX wieku pełnił rozmaite funkcje. Był m.in. prodziekanem, a następnie dziekanem na Akademii Muzycznej w Poznaniu, prezesem Poznańskiego Oddziału Związku Kompozytorów Polskich czy dyrektorem festiwalu Poznańska Wiosna Muzyczna.

Wydarzenia
Data 29.06.1995
Miejsce Stary Rynek
Kategoria Muzyka