Zdjęcia

976

Wędrująca orkiestra: Haydn - część całości