Wydarzenia

2745

Hard Ultimate Jazz

”Hard Ultimate Jazz” jest Improwizowaną akcją mobilną. Wszelkie próby szczegółowego jej zaplanowania zabijają, zdaniem Artystów Anonimowych, wszelką spontaniczność tworzenia i odbioru sztuki. Krótkie koncerty inspirowane są przez kontekst historyczno-kulturowy danego miejsca; towarzyszą im uaktualniane, dzięki codziennej prasie, teksty.

Wydarzenie
Data 27.06.1997
Nurt Malta OFF
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr