Wydarzenia

2745

Klub Niewidzialnej Ręki

fot. Maciej Zakrzewski

Warsztaty inspirowane programem autorstwa Macieja Zimińskiego, emitowanego w Telewizji Polskiej w latach 50. i 60. Jego głównym celem było zaszczepienie w młodych ludziach idei udzielania bezinteresownej i kreatywnej pomocy potrzebującym. Pod okiem animatorów-aktywistów stworzona zostanie w Poznaniu specjalna grupa dziecięcych majstrów, która będzie naprawiać, obserwować, doglądać i dzielić się pomysłami... ale tylko między sobą; niezrzeszeni w klubie poznają ich po działaniach. Klub Niewidzialnej Ręki to przykład oddolnego, spontanicznego działania, które zarazi pozytywną energią.

Wydarzenie
Artysta
Realizacja

Prowadzenie: ALEKSANDRA JARASZKIEWICZ, NATALIA ADAMCZYK, IZABELA HERTEL