Wydarzenia

2745

My name is Janez Janša – film i otwarcie wystawy

Filmowy komentarz i dokumentacja działań trzech słoweńskich artystów. W 2007 r. wstąpili oni do konserwatywnej Słoweńskiej Partii Demokratycznej (SDS), zmieniając jednocześnie imię i nazwisko na noszone przez przywódcę tej partii i premiera Słowenii, Janeza Janšę. Życie i tworzona przez nich sztuka zaczęły łączyć się w wieloraki i nieprzewidywalny sposób, wywołując różne interpretacje w słoweńskich i międzynarodowych kręgach artystycznych, a także wśród dziennikarzy i ogółu społeczeństwa.

Wydarzenie