Wydarzenia

2745

Ogród Łazarz

Ogród Łazarz będzie znajdował się nieopodal Klubu Osiedlowego „Krąg”. Na działce między blokami od ul. Potockiej będą miały szansę ziścić się marzenia mieszkańców o wspólnej, przyjemnej przestrzeni, wolnej od zanieczyszczeń i hałasu. Razem z dziećmi z harcerskiego Szczepu „Łazarz” i seniorami zamieszkującymi okoliczne bloki kreujemy miejsce pełne ozdobnych kwiatów, krzewów i małej, nieskomplikowanej architektury ogrodowej. W nasze działanie aktywnie włączyły się także Żółte Łodzie Podwodne oraz Młodzieżowy Dom Kultury.

partner: Klub Osiedlowy „Krąg”

Klub „Krąg” od lat aktywnie uczestniczy w życiu dzielnicy Łazarz. Warto przypomnieć choćby konkurs pamiętnikarski „Mój Łazarz”, wystawy fotograficzne i plastyczne promujące Łazarz (np. Impresje Łazarskie, Secesja Łazarska) czy upamiętnienie postaci Stanisława Strugarka. W chwili obecnej działa tu Szczep Drużyn Harcerskich „Łazarz” oraz 2 kluby turystyczne, a także 5 amatorskich zespołów artystycznych, w tym najstarszy – „Wiosenne Krokusiki”. Przy Klubie działają sekcje: esperanto, radiestetów, filatelistów, brydżystów, miłośników astronomii, karate, hodowców gołębi pocztowych, aerobiku. Organizowane są kursy tańca towarzyskiego, języków obcych, prawa jazdy. Najaktywniejszą sekcją Klubu „Krąg” jest Klub Seniora „Bamberka”. Najważniejszą imprezą Klubu są Dni Łazarza, od 24 lat organizowane na przełomie maja i czerwca.

www.klubkrag.pl

Wydarzenie
Artysta