Wydarzenia

2721

Ogród Plac Wolności

Inicjując ogród na Placu Wolności, chcemy przywrócić miastu zielone serce, którym było niegdyś. Tworzymy miejsce spotkań, kreowania, współegzystowania mieszkańców. Kolorowe kwiaty, wysokie krzewy, pachnące zioła będą częścią mikromiasta przyjaznego poznaniakom. Wszystko zaczęło się od posadzenia jaskrawożółtej forsycji. W tworzenie ogrodu czynnie włączyli się mieszkańcy oraz Stowarzyszenie Plac Wolności. To tutaj odbywały się dwudniowe warsztaty tworzenia recyklingowych donic z banerów. W rezultacie powstało kilkadziesiąt oryginalnych donic, które zostaną wykorzystane we wszystkich miejskich ogrodach.

partnerzy: Stowarzyszenie „Lepszy Świat”, Alkom

Stowarzyszenie „Lepszy Świat” zajmuje się pomocą społeczną, samopomocą, edukacją i kulturą niezależną oraz prowadzeniem kampanii społecznych. Promuje sprawiedliwy handel, międzynarodową i społeczną solidarność, prawa człowieka i zrównoważony rozwój. Ich motto brzmi: Stwórzmy razem świat, w którym takie organizacje jak nasza nie będą więcej potrzebne!”.

www.lepszyswiat.org.pl, www.alkom.pl

Wydarzenie
Artysta