Wydarzenia

2721

Poznańska Garażówka / Debata: Woda – Kryzysy – Migracje

Debata Woda – kryzysy – migracje to pierwsze spotkanie otwierające cykl trzech dyskusji poświęconych relacji między tym, co związane z wodą, a zjawiskiem migracji. Odpowiemy na pytania, jak możemy opisać, powiązać i analizować zależności dotyczące eksploatacji zasobów wodnych ze zmianami klimatu, sytuacją polityczną, niezadowoleniem społecznym i tzw. kryzysem uchodźczym.

W pierwszej części omówimy, jak najdłuższa susza na Bliskim Wschodzie, z lat 2006–2011, wpłynęła na wybuch protestów, wzrost cen i w ostateczności wojnę w Syrii, prowadząc m.in. do tzw. kryzysu uchodźczego. W drugiej części spotkania podejmiemy tematykę związaną z możliwościami interdyscyplinarnych działań artystów i organizacji pozarządowych oraz ich ograniczeń w kwestii sprawiedliwego dostępu do zasobów wodnych. Naszym celem będzie nie tylko ukazanie szczegółowych zależności między zarządzaniem zasobami wodnymi na świecie i zjawiskiem uchodźstwa, lecz także dyskusja nad formami działania.

prowadzenie: Katarzyna Czarnota
goście: Anna Skowera, Przemysław Wielgosz, Filip Wesołowski

partner wydarzenia: Polska Akcja Humanitarna www.suchefakty.pah.org.pl

DYSKUSJE WODA/MIGRACJE ONLINE

Celem serii trzech interdyscyplinarnych dyskusji online jest ukazanie szczegółowych powiązań między znaczeniem wody rozumianej nie tylko jako zasób, lecz także narzędzie polityczne, przestrzeń działania związana z ekologią i doświadczeniem migracji. W ramach cyklu odbędą się trzy dyskusje: Woda – kryzysy – migracje, Woda – miasto – migracje oraz Woda – solidarność – migracje. Zapraszamy do spotkania w interdyscyplinarnym gronie aktywistek, artystek, badaczy, architektów, a przede wszystkim osób, których bezpośrednio dotyczą omawiane tematy. Cykl Woda/Migracje jest organizowany przez oddolną grupę wspierającą i solidaryzującą się z uchodźczyniami i uchodźcami oraz osobami z doświadczeniem migracji – Poznańską Garażówkę, na zaproszenie Generatora Malta.

Wydarzenie