Wydarzenia

2745

Przewietrzanie

Celem akcji „Przewietrzenie” jest osobiste doświadczenie przez widza-uczestnika oczyszczającej ekstazy pędu. Ekstazę tę osiąga się po pokonaniu lęku towarzyszącego rozpędzaniu Maszyny Wiatru. Poprzez swoją akcję członkowie grupy chcą podkreślić wartość przekraczania przez człowieka granic własnego strachu i uprzedzeń.

Wydarzenie