Wydarzenia

2745

Ribidi rabidi knoll

Świat dziecka i dorosłego: tak od siebie różne i tak nierozerwalnie ze sobą związane. Nasze współistnienie wypełnione jest konfliktami i próbami porozumienia. Nieuchronność procesu wychowania doprowadza do zderzenia naturalności i prostoty z systemem zakazów, kar i nagród, z kodeksem moralnym i konwencją zachowań. A przecież, mimo tych zabiegów pedagogicznych podporządkowujących niedojrzałość dorosłości, fascynuje wciąż ocalona tajemnica dziecka.

Spektakl Teatru Animacji oparty został na dziewiętnastowiecznych tekstach, dla których - realizatorzy stworzyli współczesny inscenizacyjny kontekst. Odczytane z dystansem utwory klasyków literatury dziecięcej uzyskują dodatkowe znaczenie dzięki kabaretowej formie widowiska.

Wydarzenie
Artysta Teatr Animacji
Data 30.06.1994
Miejsce Teatr Animacji
Kategoria Teatr
Realizacja

Scenariusz: Katarzyna Grajewska, Tadeusz Pajdała
Reżyseria: Janusz Ryl-Krystianowski