Wydarzenia

2745

We mnie wszystko już płynie / wernisaż

Wystawa w ramach finałowej wystawy Generatora Malta Woda jest tobą
28.08, g. 18:00-21:00 wernisaż wystawy
29-30, g. 12:00-18:00 wystawa

3 dni, 17 godzin. Tyle zajęło Mateuszowi Kowalczykowi przemierzenie trzech poznańskich strumieni. W ramach projektu Dzikie Strumienie artysta udokumentował ich przepływ i zbadał stan ich wód. Chciał zwrócić uwagę na rolę, jaką odgrywają w ekosystemie miasta. Ich dawne znaczenie, jeszcze jako nieuregulowanych rzek, jest dziś (często niedocenionym) źródłem balansu hydrologicznego. Strumienie stanowią też przestrzeń życia dla niektórych gatunków zwierząt i roślin oraz miejsce spajające użytkowniczki ogródków działkowych i aktywistki Kolektywu Nurkowego Bojka w walce o czyste powietrze.

Trasa wiodąca przez Bogdankę, Różany Potok i Strumień Junikowski pokazała zróżnicowaną przestrzeń wodną, miejscami silnie zurbanizowaną, miejscami pozostawioną w rękach natury. Artysta dokumentował przebieg podróży za pomocą fotografii, dźwięku i streamu wideo na żywo.

Ważną częścią poprojektowej wystawy będzie mapa składająca się ze zdjęć zrobionych przez Kowalczyka i osób towarzyszących mu w podróży. Obrazują one skalę zanieczyszczenia poszczególnych strumieni. Dokumentacja posłuży też do stworzenia petycji zaadresowanej do instytucji odpowiedzialnych za obecny stan strumieni. Artysta przygotuje ją z pomocą specjalistów i aktywistek. Będzie ją mogła podpisać każda osoba odwiedzająca wystawę.

W przestrzeni wystawy będzie też można zanurzyć się w ścieżce dźwiękowej audiosfery, zarejestrowanej podczas przemierzania strumieni.

Projekt Dzikie strumienie został wyłoniony w ramach otwartego naboru do programu Generatora Malta Woda jest tobą.

Wydarzenie
Data 28.08.2020
Kategoria Sztuki wizualne