Wydarzenia

2745

Wy_kluczenie

Maria Strulak

Nowe Sytuacje,
Sztuki wizualne
Edycja
fot. KPictures

Przestrzeń publiczna podlega obecnie procesowi segregacji oraz zawłaszczania – forma labiryntu jest odwzorowaniem skomplikowanej siatki murów istniejących w społeczeństwie. Ogrodzenie i podzielenie przestrzeni placu Wolności w Poznaniu lekką, transparentną instalacją ma na celu pokazanie nakładania się na siebie wielu rodzajów wykluczeń. Sama zaś forma przestrzenna, niczym skomplikowany labirynt, ilustruje podstawowy problem dotyczący kwestii wykluczenia, tj. obojętność społeczną. Podążając wytyczoną ścieżką, człowiek patrzy najczęściej przed siebie, nie ogląda się na boki. Napotykając na swojej drodze różnego rodzaju utrudnienia, dostosowuje się do nich i omija przeszkody.
W projekcie Wy_kluczenie forma labiryntu i wiele możliwości interakcji z instalacją symbolizuje mnogość i złożoność problemu wykluczenia w przestrzeni miejskiej. Metafora zburzenia instalacji ilustrującej siatkę wykluczeń w przestrzeni miejskiej prowokuje do stworzenia wspólnej przestrzeni dialogu. Jest to pierwszy krok na drodze zwalczenia wszelkich nierówności, które pociągają za sobą niedostępność i elitaryzm przestrzeni miejskiej.

Wydarzenie
Artysta Maria Strulak
Data 09.05.2011
Miejsce Plac Wolności
Kategoria Sztuki wizualne