Wydarzenia

2745

Wykład otwierający - Andrzej Leder

Drugiego dnia Forum akcent zostanie położony na słowo „polityka”. Zainteresujemy się tym, jak akt obrazowania łączy się z myślą krytyczną. W jaki sposób obrazy mogą uczestniczyć w tworzeniu się naszej wiedzy o świecie? Gdzie styka się sfera estetyki z problematycznym doświadczeniem społeczno-politycznym? Jaka jest rola artysty i jaki wpływ na realizację jego wyobrażeń mają uwarunkowania instytucjonalne?

Forum będzie okazją do podjęcia tych zagadnień zarówno w odniesieniu do sztuki flamandzkiej, jak i polskiej — do refleksji nad związkami lub różnicami intelektualnymi i formalnymi między tradycją i teraźniejszością tych dwóch teatrów.

Wydarzenie
Artysta Andrzej Leder
Data 02.07.2010
Nurt Forum
Kategoria Spotkania