Andrzej Leder

Polska

Spotkania
Edycja

Andrzej Leder pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN.

Wydał rozprawy filozoficzne: Nieświadomość jako pustka. Wokół myśli Freuda i Husserla oraz Nauka Freuda w epoce Sein und Zeit', a także dwa zbiory esejów dotyczących filozofii kultury: Przemiana mitów, czyli życie w epoce schyłku oraz Przemiana mitów druga, czyli wojna o obrazy; ten ostatni wyróżniony w 2004 roku przez Fundację Kultury. Pisuje w Res Publice Nowej, Kronosie, a także innych czasopismach. Mieszka w Warszawie.

Wydarzenia
Data 09.07.2011
Nurt Forum
Kategoria Spotkania
Data 23.06.2018
Nurt Forum
Miejsce Plac Wolności
Kategoria Spotkania
Data 29.06.2019
Nurt Forum
Miejsce
Kategoria Spotkania