Paweł Mościcki

Polska

Spotkania
Edycja

Paweł Mościcki jest filozofem, eseistą i tłumaczem, doktorantem w Szkole Nauk Społecznych PAN w Warszawie. Interesuje się współczesną filozofią, różnymi dziedzinami sztuki (literatura, teatr, sztuki wizualne), a także krytycznymi dyskursami politycznymi.

Publikował artykuły i przekłady m.in. w Principiach, Sztuce i Filozofii, Arteriach, Pamiętniku Literackim, Res Publice Nowej, Kresach, Glissandzie, Literaturze na Świecie, Dialogu, Teatrze. Członek zespołu Krytyki Politycznej.

Tłumaczył książki Alaina Badiou, Dereka Attridge'a, Slavoja Žižka, Jacques'a Rancièrea. Redaktor tomu Maurice Blanchot. Literatura ekstremalna (2007) oraz autor książki Polityka teatru. Eseje o sztuce angažującej (2008). Obecnie [ 2010 - red.]  pracuje nad doktoratem o pojęciu potencjalności u Agambena oraz przygotowuje projekt badawczy poświęcony sztuce i utopii w XX wieku. Mieszka w Warszawie.

Wydarzenia