Video

976

Teaser - The Republic of Slovenia

Teaser - The Republic of Slovenia

realizacja: Irek Bednorz director / cinematographer

muzyka: wykorzystano muzykę skomponowaną przez Kwadrofonik (Bartek Wąsik, Miłosz Pękala) do widowiska plenerowego z okazji 60 rocznicy Poznańskiego Czerwca KSENOFONIA w reżyserii Jana Komasy.