Akademsko Pozorište Bransko Krasamnović

Serbia

Teatr
Edycja

Akademsko Pozorište Branko Krasamnović to teatr akademicki założony przez studentów Uniwersytetu Belgradzkiego w 1922 roku. Przez prawie 100 lat swojego istnienia zagrał na najważniejszych festiwalach teatru alternatywnego, m.in. w Nancy i we Wrocławiu. Zespół zdobył wiele prestiżowych nagród. Jako najstarsza tego typu instytucja w Europie pozwala kolejnym pokoleniom twórców na odważne poszukiwania nowych nurtów w sztuce, poszerzanie granic teatru i mierzenie się z nieoczekiwanymi sytuacjami. Maltę odwiedzili w 2002 roku.

Wydarzenia