Elke Van Campenhout

Belgia

Spotkania
Edycja

Elke Van Campenhout studiowała filozofię, kulturoznawstwo i teatrologię na Uniwersytecie Lowańskim i na Uniwersytecie Londyńskim. Rozpoczęła pracę jako kierownik produkcji w niewielkim wówczas zespole teatru muzycznego o nazwie Transparant, jednak szybko postanowiła zamienić podejście praktyczne na krytyczne i została krytykiem dla gazety De Standard i klasycznej stacji radiowej Klara.

Przez trzy lata była redaktorem naczelnym czasopisma Etcetera zajmującego się sztukami performatywnymi. W tym czasie zaczęła zajmować się eksperymentalnymi interdyscyplinarnymi praktykami artystycznymi i związkami pomiędzy sztuką a społeczeństwem (na poziomie estetyki, polityki, etyki, nauki itp.). Pracowała jako dramaturg dla eksperymentalnego workspace nadine w Brukseli i dla międzynarodowego Kunstenfestivaldesarts.

W 2007 roku stworzyła program a. Pt (advanced performance training), będący stałą międzynarodową platformą badań artystycznych przyjmującą artystów i teoretyków ze stopniem magistra i zorganizowaną na zasadach samokształcenia oraz współpracy. Od 2010 roku prowadzi również zrzeszoną platformę badawczą, a.rc (a. Pass research center), w której opracowuje czteroletni projekt współpracy dotyczący choreografii nadziei.

Wydarzenia