Grupa Teatralna Garderoba

Polska

Teatr
Edycja

Grupa Teatralna Garderoba powstała w 1981 roku w Przemyślu. Większość jej członków to młodzież ze szkół ponadpodstawowych o profilach artystycznych. Kierownictwem grupy zajmuje się Barbara Płocica – instruktorka teatralna i teatrolożka. Niezwykła aktywność zespołu na polu artystycznym wynika z uwielbienia teatru i sztuki żywego słowa. „Garderoba” od wielu lat bierze udział w „Biesiadzie Teatralnej” w Horyńcu zdroju, odnosząc sukcesy. Poszczególni członkowie grupy zdobywają także nagrody w konkursach recytatorskich. Spektakl o aniołach zaprezentowali podczas Malty w 1999 roku.

Wydarzenia
Nurt Malta OFF
Miejsce Stary Rynek
Kategoria Teatr