Grupa Teatralnych Doświadczeń

Polska

Teatr
Edycja

Grupa Teatralnych Doświadczeń powstała w 1992 roku podczas Warsztatów Twórczego Życia prowadzonych przez Dominika Richarda. Członkami zespołu była młodzież wrażliwa na otaczający świat, problemy rówieśników i sztukę. Młodzi ludzie poszukiwali nowych form przekazu, komunikacji i ekspresji twórczej. Grupa występowała dwukrotnie na Malcie Off, za każdym razem prezentując spektakle dotyczące fenomenu ludzkiego życia i tajemnicy istnienia.

Wydarzenia