Małgorzata Myślińska

Polska

Warsztaty, Sztuki wizualne
Edycja

Artystka wizualna i filozofka. Absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Studiowała także w Universitatea de Arta şi Design oraz Universitatea Babeş Bolyai (Rumunia). Obecnie pracuje nad doktoratem na Wydziale Malarstwa i Rysunku (UAP) oraz uczęszcza do Szkoły Tańca Współczesnego w Poznaniu. Zajmuje się analizą kultury wizualnej oraz kultury materialnej okresu transformacji, tożsamością indywidualną i zbiorową. Realizuje unidyscyplinarne projekty artystyczno-badawcze wykorzystując różne media.

Wydarzenia