Paula Kaniewska

Polska

Warsztaty
Edycja

Artystka wizualna, absolwentka malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz MISHiS na Uniwersytecie Warszawskim. Mieszka i pracuje w Danii. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, tworzy animacje i mapy. Interesuje się granicami i podziałami. Dokumentuje je, szukając w nich nieciągłości i zakłóceń. Obecnie kończy projekt malarski O(d)grodzenie narodowe, katalogujący polskie płoty z trzech dekad po upadku komunizmu.

Wydarzenia