Pracownia Twórcza Magazyn

Polska

Teatr, Sztuki wizualne
Edycja

Zespół powstał w 2005 roku w Lądku-Zdroju z inspiracji Marzeny Zawal. Był piętnastoosobową, amatorską grupą teatralną. Funkcjonował przy Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju. Baśniowe przedstawienie "Żywiołowy spektakl uliczny" zagrane na offowej części festiwalu w 2005 roku dotykało tematyki narodzin, śmierci, siły twórczej i ludzkiej wrażliwości.

Wydarzenia