Wydarzenia

2745

Czytanki klimatyczne: Dekolonizacja

new visions

fot. Klaudyna Schubert

Ponieważ relacja między sobą, a światem jest wzajemna, nie jest to kwestia najpierw uzyskania oświecenia lub zbawienia, a następnie działania. Kiedy pracujemy nad leczeniem ziemi, ona uzdrawia nas. (Robin Wall Kimmerer, Pieśń Ziemi. Rdzenna mądrość, wiedza naukowa i lekcje płynące z natury)

W mainstreamowych narracjach mówi się dziś o Ziemi, jako zasobie do wykorzystania, „czymś”, co należy do człowieka. Lasy stały się produkcją drewna, hodowle zwierząt - fabrykami mięsa, pola - monokulturami na pasze. Relacja człowieka z Ziemią w zachodnim myśleniu jest transakcyjna, uprzedmiotawiająca. Być może ze sposobu, w jaki istniejemy w świecie wynikają obecne problemy globalne?

Na czytankach posłuchamy głosów rdzennych mieszkańców i mieszkanek obszarów skolonizowanych (Ameryki Pł., Ameryki Pd., Australii) na temat ich relacji z planetą Ziemią: opartej na wzajemnej trosce, odpowiedzialności za siebie nawzajem i wrażliwości na współistnienie z innymi, także pozaludzkimi. Porozmawiamy o ich punktach widzenia. O innych możliwościach współbycia w świecie i naszych ograniczeniach w wyobrażeniu sobie ich. O przyczynach i sposobach poruszania się w globalnym kryzysie. O emocjach, które nam w tym towarzyszą.

Czytanki klimatyczne to cykl spotkań wokół tekstów na temat kryzysu klimatyczno-ekologicznego. Na początku każdego spotkania chętne osoby streszczają i omawiają artykuły, następnie przechodzimy do części dyskusyjnej. Dzięki temu osoby, które nie miały okazji zapoznać się z całym materiałem mogą łatwo włączyć się do rozmowy. Wyboru tekstów i podziału ról dokonujemy zwykle w grupie „Planetarianki i Planetarianie”, do której serdecznie zapraszamy! Tam też możemy kontynuować dyskusję między spotkaniami i dzielić się artykułami, memami i pomysłami.

Poniżej zestaw lektur na czytanki:
• Robin Wall Kimmerer – „Lojalność wobec wdzięczności ”
• Dani d’Emilia, Vanessa de Andreotti „Zaproszenie do radykalnej czułości”
• Gesturing Towards Decolonial Futures „House of modernity"
• Tyson Yunkaporta „Romancing the Stone Age"

Wydarzenie
Artysta new visions
Data 24.06.2021
Kategoria Spotkania