Wydarzenia

2745

Trajets De Ville

"Trajets De Vie", "Trajets De Ville" to jeden projekt o dwóch twarzach lub dwa projekty połączone wspólnym polem działania. W "Trajets De Vie" tworzą je ławki ustawione w przestrzeni miejskiej. Spełniają nie tylko funkcję obiektu użytkowego, stają się symbolicznymi miejscami oczekiwania, postoju i trwania — często w niewiadomym celu.

Widzowie są zaproszeni do obserwacji ludzi, którzy okupują te miejsca i patrzą na mijający ich tłum, przecinające się ludzkie szlaki. Taniec jest sposobem na wyrażenie ich historii, momentów zastygnięcia i zamrożenia miejskiego zgiełku i nieopanowania. W "Trajets De Ville" następuje wyczekiwany cel — kulminacja. Tancerze opanowują kwartał ulic w poszukiwaniu możliwie intensywnej interakcji. Są uwikłani we wzajemne skomplikowane związki, trwają w stanie wyjątkowym, odzwierciedlającym miejski zgiełk, nadmiar bodźców oraz towarzyszącą mu nieuwagę — brak realnego kontaktu z innym — osobą i ciałem. Trans jest zatem podstawowym sposobem bycia mieszkańca współczesnego miasta — pędzącego w niewiadomym kierunku razem z innymi jednostkami, które częściej przypominają monady niż wspólnotę.

Wydarzenie