Krzysztof Podemski 

Polska

Spotkania
Edycja

Socjolog, profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2005–2008 dyrektor Instytutu Socjologii tego uniwersytetu, później prodziekan ds naukowych i studiów doktoranckich. W latach 2014–2016 członek Rady CBOS.

Autor książek: Obrazy i wizje społeczeństwa polskiego w prasie krajowej w 1981 roku i Socjologia podróży. Współautor m.in. Życie w Poznaniu 2001. Miasto-mieszkańcy-instytucje, redaktor m.in. Społeczeństwa 13 krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności. Członek Konsorcjum Warsztaty Analizy Dyskursu. Publicysta poznańskiego dodatku Gazety Wyborczej. Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia

Wydarzenia
Data 22.06.2017
Nurt Idiom
Miejsce Plac Wolności
Kategoria Spotkania