Maja Kleczewska

Polska

Film, Spotkania, Teatr, Muzyka
Edycja

Studiowała psychologię na Uniwersytecie Warszawskim i reżyserię w warszawskiej Akademii Teatralnej. Absolwentka Wydziału Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie. Wielokrotnie nagradzana, m.in.: Laurem Konrada w Katowicach (dwukrotnie), Paszportem „Polityki” 2006 w dziedzinie teatru za „bezkompromisowe, ale i mądre wpisywanie w klasyczne fabuły zagubienia współczesnego człowieka oraz za malarską wyobraźnię pozwalającą budować na scenie fascynujące światy”. Jej spektakle goszczą na wielu festiwalach w Polsce i zagranicą. 

Reżyserowała m.in. w: Narodowym Starym Teatrze w Krakowie („Sen nocy letniej” wg W. Shakespeare’a; „Zbombardowani” S. Kane), Teatrze Narodowym („Fedra” wg Eurypidesa, „Marat/Sade” wg P. Weissa, „Oresteja” wg Ajschylosa – koprodukcja z Teatrem Wielkim - Operą Narodową), Teatrze Polskim w Bydgoszczy („Płatonow” wg Czechowa, „Babel”, „Podróż zimowa” i „Cienie. Eurydyka mówi” E. Jelinek, „Burza” wg W. Shakespeare’a), Deutsches Schauspielhaus w Hamburgu („Burza” wg Williama Shakespeare’a, „Czekając na barbarzyńców” wg Johna Maxwella Coetzee) i Teatrze Żydowskim w Warszawie („Dybuk” wg Szymona An-skiego), Teatrze Wielkim - Operze Narodowej (dyptyk „Sudden Rain/Between” Aleksandra Nowaka i Agaty Zubel).

Wydarzenia
Data 06.07.2012
Nurt Forum
Miejsce Stary Rynek
Kategoria Film, Spotkania
Data 20.06.2017
Miejsce Teatr Polski
Kategoria Teatr