Wydarzenia

2745

Mięso

Teatr Ósmego Dnia to jeden z najwybitniejszych zespołów teatralnych reprezentujących nurt teatru alternatywnego, którego powstanie wiązane jest zazwyczaj ze zjawiskiem kontrkultury w latach 60. Od 1968 roku Teatr działa pod kierownictwem Lecha Raczaka. W 1979 r. zespół uzyskał uprawienia profesjonalne, w 1984 władze zakazały grupie aktywności artystycznej.

Po półtorarocznej działalności w "drugim obiegu", zespół wyjechał na Zachód, gdzie wkrótce stworzył sobie bazę we Włoszech. W 1990 r.  na zaproszenie rządu Tadeusza Mazowieckiego, Teatr Ósmego Dnia powrócił do Polski. Jest laureatem wielu prestiżowych festiwali (m.in. Fringe first Award za „Auto-do-fe” na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Edynburgu w 1985 roku).

Wydarzenie
Data 12.06.1991
Nurt
Miejsce Stary Rynek
Kategoria Teatr
Realizacja

Reżyseria: Lech Raczak
Aktorzy: Daria Anfelli, Adam Borowski, Tadeusz Janiszewski, Marcin Kęszycki, Ewa Wójciak
Współpraca: Marek Raczak, Jacek Chmaj, Krzysztof Fabiański
Muzyka: Dymitr Szostakowiccz (fragmenty symfonii „Rok 1917”), wykorzystano wiersz Ryszarda Krynickiego „Pancernik Potiomkin”