Wydarzenia

2745

Poznańska Garażówka / Debata: Woda – Solidarność – Migracje

Trzecia debata, zamykająca cykl spotkań Woda/Migracje. Dyskusja zostanie poświęcona obecnej sytuacji na wodach międzynarodowych stanowiących zarówno istotny, jak i niebezpieczny etap szlaków migracyjnych. Jednocześnie międzynarodowe wody stanowiące granice coraz częściej są przestrzeniami dokonywania zbrodni, kryminalizacji migracji oraz prowadzenia działań aktywistycznych i solidarnościowych ustawionych w kontrze do skrajnie prawicowych łodzi mających na celu zatapianie osób szukających schronienia w Europie.

Zaproszeni do debaty goście przedstawią obecną sytuację oraz sposoby działań prowadzonych na wodach międzynarodowych. Akcje solidarnościowo-wspierające to nie tylko organizowanie akcji ratowniczych na Morzu Śródziemnym, lecz także niezależne badania, monitorowanie i dokumentowanie wydarzeń związanych z łamaniem praw człowieka i ze zbrodniami przeciwko migrantom. Podczas debaty rozmówcy będą dyskutować o tym, jak skuteczniej sieciować i wykorzystywać bezpośrednie doświadczenie naszych rozmówczyń w tworzeniu nacisku na zmiany dotyczące ochrony osób migrujących.

uczestnicy: dr Frank Dörner, Pamela Bożek
prowadzenie: Katarzyna Czarnota

***

DYSKUSJE WODA/MIGRACJE ONLINE

Celem serii trzech interdyscyplinarnych dyskusji online jest ukazanie szczegółowych powiązań między znaczeniem wody rozumianej nie tylko jako zasób, lecz także narzędzie polityczne, przestrzeń działania związana z ekologią i doświadczeniem migracji. W ramach cyklu odbędą się trzy dyskusje: Woda – kryzysy – migracjeWoda – miasto – migracje oraz Woda – solidarność – migracje. Zapraszamy do spotkania w interdyscyplinarnym gronie aktywistek, artystek, badaczy, architektów, a przede wszystkim osób, których bezpośrednio dotyczą omawiane tematy. Cykl Woda/Migracje jest organizowany przez oddolną grupę wspierającą i solidaryzującą się z uchodźczyniami i uchodźcami oraz osobami z doświadczeniem migracji – Poznańską Garażówkę, na zaproszenie Generatora Malta.

Wydarzenie
Data 26.08.2020
Miejsce
Kategoria Spotkania