Pamela Bożek

Spotkania
Edycja

Artystka i aktywistka, absolwentka i doktorantka Wydziału Rzeźby ASP w Krakowie, laureatka II Stypendium im. Bogny Olszewskiej przyznawanego przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Fundację Nieograniczona i stypendium MKiDN. Jako artystka zajmuje się działaniami postartystycznymi najczęściej o wymiarze partycypacyjnym, a na poziomie ludzkim, nie sztucznym, bazującymi na budowaniu wspólnot i więzi. Wydawczyni i redaktorka kwartalnika WIZA-VIS (współtworzonego przez migrantki i migrantów, uchodźczynie i uchodźców oraz ich sojuszników i sojuszniczki), który jest próbą dzielenia przywilejów, udzielania głosu i widzialności tym grupom i tym narracjom, które pozostają na marginesie, a także wzajemnego wspierania się obszarów sztuki współczesnej i trzeciego sektora. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz migrantów i migrantek w Polsce, między innymi ze Stowarzyszeniem Dla Ziemi, Fundacją Ocalenie, Fundacją EMIC, Fundacją Kobiety Wędrowne, Fundacją Dla Wolności. Pomysłodawczyni i facylitatorka postartystycznej inicjatywy introligatorskiej Notesy z Łukowa, wspierającej ekonomicznie uchodźczynie w Polsce.

Wydarzenia
Data 24.08.2020
Miejsce
Kategoria Spotkania