Polski Teatr Tańca

Polska

Teatr, Muzyka, Taniec, Sztuki wizualne
Edycja

Polski Teatr Tańca istnieje od 1973 roku, jest profesjonalnym autonomicznym zespołem, którego oblicze przeszło ewolucję od spektakli ukształtowanych formą teatru baletowego do współczesnego gatunku: teatru tańca, który charakteryzuje się przekraczaniem granic rodzajowych, technicznych i stylistycznych, wyzwalaniem z przypisanych tradycją środków wyrazu, skłanianiem ku interdyscyplinarności, poszukiwaniem nowych przestrzeni teatralnych i opartym na kreatywnej improwizacji procesie tworzenia.

Wydarzenia
Data 30.06.1999
Miejsce Teatr Polski
Kategoria Taniec
Data 30.06.1999
Miejsce Teatr Polski
Kategoria Taniec
Data 29.06.2001
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr, Muzyka
Data 30.06.2001
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr, Taniec
Data 26.06.2002
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr, Taniec
Data 27.06.2002
Nurt Malta OFF
Kategoria Teatr, Taniec
Data 29.06.2003
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr
Data 08.07.2006
Miejsce Konin
Kategoria Teatr, Taniec
Data 05.07.2006
Kategoria Teatr, Taniec
Data 01.07.2006
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr, Taniec
Data 27.06.2008
Miejsce
Kategoria Teatr, Taniec
Data 29.06.2013
Miejsce Plac Wolności
Data 17.06.2017
Miejsce Scena Wspólna
Kategoria Teatr
Data 24.06.2018
Kategoria Teatr
Data 16.06.2018
Miejsce CK Zamek
Kategoria Teatr
Data 21.06.2018
Kategoria Teatr
Data 22.06.2018
Kategoria Teatr
Data 29.06.2019
Kategoria Taniec